SVEIKI ATVYKĘ Į

 

VšĮ MARIJAMPOLĖS GMP STOTĮ !!!

Finansinės ataskaitos

 

2013 m. tarpinės finansinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas už 2013 m. I ketvirtįParsisiųsti dokumentą
Veiklos rezultatai už 2013 m. I ketvirtįParsisiųsti dokumentą
Finansinė būklė už 2013 m. I ketvirtįParsisiųsti dokumentą

 

Aiškinamasis raštas už 2013 m. II ketvirtįParsisiųsti dokumentą
Veiklos rezultatai už 2013 m. II ketvirtįParsisiųsti dokumentą
Finansinė būklė už 2013 m. II ketvirtįParsisiųsti dokumentą
Finansavimo sumos už 2013 m. II ketvirtįParsisiųsti dokumentą

 

Aiškinamasis raštas už 2013 m. III ketvirtįParsisiųsti dokumentą
Veiklos rezultatai už 2013 m. III ketvirtįParsisiųsti dokumentą
Finansinė būklė už 2013 m. III ketvirtįParsisiųsti dokumentą
Finansavimo sumos už 2013 m. III ketvirtįParsisiųsti dokumentą

 

2013 m.

Finansinė būklė už 2013 m. Parsisiųsti dokumentą
Veiklos rezultatai už 2013 m. Parsisiųsti dokumentą
Grynojo turto pokyčiai už 2013 m. Parsisiųsti dokumentą
Pinigų srautų ataskaita už 2013 m. Parsisiųsti dokumentą
Aiškinamasis raštas už 2013 m. Parsisiųsti dokumentą
Aiškinamojo rašto priedai už 2013 m. Parsisiųsti dokumentus

 

2014 m. tarpinės finansinės ataskaitos

Finansinė būklė už 2014 m. I ketvirtįParsisiųsti dokumentą
Veiklos rezultatai už 2014 m. I ketvirtįParsisiųsti dokumentą
Aiškinamasis raštas už 2014 m. I ketvirtįParsisiųsti dokumentą
Aiškinamojo rašto priedai už 2014 m. I ketvirtįParsisiųsti dokumentus

 

Finansinė būklė už 2014 m. II ketvirtįParsisiųsti dokumentą
Veiklos rezultatai už 2014 m. II ketvirtįParsisiųsti dokumentą
Aiškinamasis raštas už 2014 m. II ketvirtįParsisiųsti dokumentą
Finansavimo sumos už 2014 m. II ketvirtįParsisiųsti dokumentą

 

Finansinė būklė už 2014 m. III ketvirtįParsisiųsti dokumentą
Veiklos rezultatai už 2014 m. III ketvirtįParsisiųsti dokumentą
Aiškinamasis raštas už 2014 m. III ketvirtįParsisiųsti dokumentą
Finansavimo sumos už 2014 m. III ketvirtįParsisiųsti dokumentą

 

2014 m.

Finansinė būklė už 2014 m. Parsisiųsti dokumentą
Veiklos rezultatai už 2014 m. Parsisiųsti dokumentą
Informacija apie išankstinius apmokėjimus už 2014 m. Parsisiųsti dokumentą
Pinigų srautų ataskaita už 2014 m. Parsisiųsti dokumentą
Pagrindinės veiklos kitos pajamos už 2014 m. Parsisiųsti dokumentą
Gautos sumos už 2014 m. Parsisiųsti dokumentą
Finansavimo sumos už 2014 m. Parsisiųsti dokumentą
Aiškinamasis raštas už 2014 m. Parsisiųsti dokumentą
Aiškinamojo rašto priedai už 2014 m. Parsisiųsti dokumentus

 

2015 m. tarpinės finansinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas už 2015 m. I ketvirtįParsisiųsti dokumentą
Aiškinamojo rašto priedai už 2015 m. I ketvirtįParsisiųsti dokumentus

 

Aiškinamasis raštas už 2015 m. II ketvirtįParsisiųsti dokumentą
Aiškinamojo rašto priedai už 2015 m. II ketvirtįParsisiųsti dokumentus

 

Aiškinamasis raštas už 2015 m. III ketvirtįParsisiųsti dokumentą
Aiškinamojo rašto priedai už 2015 m. III ketvirtįParsisiųsti dokumentus

 

2015 m.

Finansinė būklė už 2015 m. Parsisiųsti dokumentą
Veiklos rezultatai už 2015 m. Parsisiųsti dokumentą
Grynojo turto pokyčiai už 2015 m. Parsisiųsti dokumentą
Pinigų srautai už 2015 m. Parsisiųsti dokumentą
Aiškinamasis raštas už 2015 m. Parsisiųsti dokumentą
Aiškinamojo rašto priedai už 2015 m. Parsisiųsti dokumentus

 

2016 m. tarpinės finansinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas už 2016 m. I ketvirtįParsisiųsti dokumentą
Aiškinamojo rašto priedai už 2016 m. I ketvirtįParsisiųsti dokumentus
Finansinė būklė už 2016 m. I ketvirtįParsisiųsti dokumentą
Veiklos rezultatai už 2016 m. I ketvirtįParsisiųsti dokumentą

 

Aiškinamasis raštas už 2016 m. II ketvirtįParsisiųsti dokumentą
Aiškinamojo rašto priedai už 2016 m. II ketvirtįParsisiųsti dokumentus
Finansinė būklė už 2016 m. II ketvirtįParsisiųsti dokumentą
Veiklos rezultatai už 2016 m. II ketvirtįParsisiųsti dokumentą

 

Aiškinamasis raštas už 2016 m. III ketvirtįParsisiųsti dokumentą
Aiškinamojo rašto priedai už 2016 m. III ketvirtįParsisiųsti dokumentus
Finansinė būklė už 2016 m. III ketvirtįParsisiųsti dokumentą
Veiklos rezultatai už 2016 m. III ketvirtįParsisiųsti dokumentą

 

2016 m.

Finansinė būklė už 2016 m.Parsisiųsti dokumentą
Veiklos rezultatai už 2016 m.Parsisiųsti dokumentą
Grynojo turto pokyčiai už 2016 m.Parsisiųsti dokumentą
Pinigų srautai už 2016 m.Parsisiųsti dokumentą
Aiškinamasis raštas už 2016 m.Parsisiųsti dokumentą
Aiškinamojo rašto priedai už 2016 m.Parsisiųsti dokumentus

 

2017 m. tarpinės finansinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas už 2017 m. I ketvirtįParsisiųsti dokumentą
Aiškinamojo rašto priedai už 2017 m. I ketvirtįParsisiųsti dokumentus
Finansinė būklė už 2017 m. I ketvirtįParsisiųsti dokumentą
Veiklos rezultatai už 2017 m. I ketvirtįParsisiųsti dokumentą

 

Aiškinamasis raštas už 2017 m. II ketvirtįParsisiųsti dokumentą
Aiškinamojo rašto priedai už 2017 m. II ketvirtįParsisiųsti dokumentus
Finansinė būklė už 2017 m. II ketvirtįParsisiųsti dokumentą
Veiklos rezultatai už 2017 m. II ketvirtįParsisiųsti dokumentą

 

Aiškinamasis raštas už 2017 m. III ketvirtįParsisiųsti dokumentą
Aiškinamojo rašto priedai už 2017 m. III ketvirtįParsisiųsti dokumentus
Finansinė būklė už 2017 m. III ketvirtįParsisiųsti dokumentą
Veiklos rezultatai už 2017 m. III ketvirtįParsisiųsti dokumentą