SVEIKI ATVYKĘ Į

 

VšĮ MARIJAMPOLĖS GMP STOTĮ !!!

Kas išmatuos
Žmogaus būties trapumą,
Kada brangi minutė kiekviena,
Baltais chalatais žmonės
Į pagalbą skuba
Neskirdami naktis – diena.
Kas suskaičiuos,
Kiek kartų susikauta
Su nekviesta viešnia – mirtim,
Gyvenimui naujam
Kiek sugrąžinta.
Kiek palydėta nebūtin...

Likimą permaldaut
Ne visuomet pavyksta,
Nors žvelgia žmonės
Akimis pilnom vilties...

Gyvenimas su meile išdalintas,
Gal tai yra prasmė
būties?...

Ačiū
už tai, kad esate.

 

Marija Zimnickaitė – Mikalauskienė
2005 metai

 

 

Viešoji įstaiga Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stotis  įkurta 2000 m. kovo  31d.
VšĮ Marijampolės GMP stoties:
Misija – teikti savalaikę, kokybišką, patenkinančią pacientų lūkesčius būtinąją medicinos pagalbą nelaimingo atsitikimo ar ūmios ligos ištiktiems piliečiams.
Vizija – ES reikalavimus atitinkanti, nuolat gerinanti paslaugų kokybę, konkurencinga organizacija.
 Strateginis tikslas – paslaugų kokybės gerinimas iki bus pasiekti ES standartai.

 

Greitosios medicinos pagalbos centrinėje stotyje Marijampolėje įsikūrusi įstaigos administracija ir 4 GMP brigados. Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybėse budi po 1 GMP brigadą. Kiekvieną dieną Marijampolės, Kalvarijos ir Kazlų Rūdos gyventojus aptarnauja 6 GMP brigados. Panaikinus Kalvarijos ir Kazlų Rūdos GMP skyrius, juose dirbę darbuotojai, bendruomenės slaugytojai - GMP felčeriai ir GMP vairuotojai, darbdavių susitarimu perkelti dirbti į VšĮ Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stotį.

Šiuo metu įstaigoje dirba 82 darbuotojų.

Iš Jų:

1. Administracija - 4

2. Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistai - 28

3. Medicinos gydytojas - 1

4. Bendruomenės slaugytojai - GMP felčeriai - dispečeriai – 2

5. GMP dispečeriai – 1

6. GMP vairuotojai – 26

7. GMP vairuotojai - paramedikai – 3

8. Pagalbiniai darbuotojai - paramedikai – 2

9. Pagalbiniai darbuotojai – 8

10. Kitas aptarnaujantis personalas – 4