SVEIKI ATVYKĘ Į

 

VšĮ MARIJAMPOLĖS GMP STOTĮ !!!

 

 

VšĮ Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stotis atnaujino automobilių parką.

 

 

Viešoji įstaiga Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stotis 2015 metais įsigijo tris naujus greitosios pagalbos automobilius. Naujais automobiliais medikai galės greičiau atvykti pas ligonius.

 

 

 

--------------------------------------------

 

Vadovaudamasi Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-1131 (Žin., 2010, Nr. 158-8058; 2011, Nr. 100-4723), 17 punkto nuostatomis, viešoji įstaiga Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stotis perėmė Greitosios medicinos pagalbos (GMP) dispečerinės tarnybos funkcijas iš Kalvarijos ir Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centrų (PSPC) ir nuo 2012 m. sausio 1 d. GMP dispečerinės tarnybos paslaugas centralizuotai teikia Marijampolės, Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybėse.

 

Nuo 2012 m. sausio 1 d. įsigaliojo Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-1131 (Žin., 2010, Nr. 158-8058), 9 punkto nuostata, kurioje nurodyta, kad GMP įstaigoje vienu metu privalo dirbti ne mažiau kaip dvi GMP brigados. Jeigu nustatytoje teritorijoje negali būti užtikrinamas dviejų GMP brigadų darbas, tai GMP paslaugų teikimo funkciją paslaugas teikiančios įstaigos steigėjas turi perduoti kitai (artimiausiai) GMP paslaugas teikiančiai įstaigai.

 

Įgyvendindami šio punkto nuostatas, Kalvarijos ir Kazlų Rūdos pirminių sveikatos priežiūros centrų steigėjai panaikino Kalvarijos ir Kazlų Rūdos pirminių sveikatos priežiūros centrų GMP skyrius ir GMP paslaugų teikimo funkcijas perdavė VšĮ Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stočiai. Nuo 2012 m. sausio 1 d. VšĮ Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stotis GMP paslaugas teikia Marijampolės, Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybių gyventojams.

 

--------------------------------------------

 

 

 

VšĮ Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stotis 2010 metais pažymėjo savo gyvavimo 10 – metį.

 

 

 

 

 

--------------------------------------------

 

 

Nuo 2010 metų dalyvaujame projekte „Lietuvos greitųjų medicinos pagalbos įstaigų žmoniškųjų išteklių profesinės kvalifikacijos tobulinimas“.
Projekto tikslas –kelti viešojo sektoriaus darbuotojų kvalifikaciją, žinių ir gebėjimų lygį, organizuojant žinių ir praktinių įgūdžių tobulinimo mokymus.

 

Mokymo programą sudaro:

 

  • Skubioji medicinos pagalba vaikams.
  • Ūmių būklių diagnostika ir gydymas.
  • Šiuolaikinė akušerinė pagalba.
  • Pasirengimo veikti masinių sužalojimų ir terorizmo atvejais
  • Pagalbos kvietimų valdymas – kursas dispečeriui.
  • GMP pajėgų valdymo patirtis Europos Sąjungoje.