SVEIKI ATVYKĘ Į

 

VšĮ MARIJAMPOLĖS GMP STOTĮ !!!

 

Teisinė informacija

 

 

Greitosios medicinos pagalbos paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašu , patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-1131 (Žin., 2010, Nr. 158-8058).

Įsakymas

 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11d. įsakymas Nr. V-428 „Dėl Privalomų medicinos prietaisų, vaistų, asmeninių apsaugos priemonių, gelbėjimo ir apsaugos bei ryšio priemonių greitosios medicinos pagalbos transporto priemonėse sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 71-3253)

Įsakymas

 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. V-1075 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos iškvietimų įvertinimo ir greitosios medicinos pagalbos brigados siuntimo į iškvietimo vietą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Zin., 2010-12-23 Nr.152-7756).

Įsakymas

 

 

Greitosios medicinos pagalbos paslaugos teikiamos vadovaujantis Greitosios medicinos pagalbos paslaugos teikimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007-11-06 įsakymu Nr. V-895 (Žin., 2007, Nr. 115-4713; 2010, Nr. 96-5002).

Įsakymas Pakeitimai